Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DeploymentDiagnosticManager Properties

Updated: November 15, 2013

  Name Description
public property static AllowInsecureRemoteConnections This API is obsolete. Specifies that the deployment diagnostic manager may use non-secure (HTTP) connections to communicate with the storage account.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft