Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Microsoft.WindowsAzure Namespace

Class Description
DataPipelineManagementDiscoveryExtensions Provides extension methods for creating a data pipeline management client discovery.

Vis:
© 2014 Microsoft