Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Microsoft.WindowsAzure Namespace

Class Description
CloudConfigurationManager Static class to access Windows Azure configuration settings.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft