Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TokenProvider.BuildKey Method

Generates a key for the token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual TokenProvider..::..Key BuildKey(
	string appliesTo,
	string action
)

Parameters

appliesTo
Type: System.String
The URI which the access token applies to.
action
Type: System.String
The request action.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider.Key
A generated key for the token provider.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft