Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RelayedOnewayTransportSecurity.ProtectionLevel Property

Gets or sets the transport security protection level.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public ProtectionLevel ProtectionLevel { get; set; }

Property Value

Type: System.Net.Security.ProtectionLevel
Returns a ProtectionLevel that contains the transport security protection level.

The transport security protection level refers to the level of security on the channel that connects the service application to the Windows Azure Service Bus, and the Windows Azure Service Bus to the client application. The possible values are as follows:

  • None

  • Sign

  • EncryptAndSign

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft