Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NamespaceManager.BeginDeleteSubscription Method

Asynchronous version of DeleteSubscription(String, String) method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginDeleteSubscription(
	string topicPath,
	string name,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the queue relative to the service namespace base address.
name
Type: System.String
The name of the subscription.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation. This object is passed to the EndDeleteSubscription(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to delete a subscription.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft