Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RemoveUser Method

Removes a Windows account from the list of accounts that have permission t the access the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void RemoveUser(
	string machine,
	string user,
	Object state
)

Parameters

machine
Type: System..::..String
The machine name.
user
Type: System..::..String
The user name.
state
Type: System..::..Object
An object that represents the state if this call is being used to rollback a previous call to AddUser.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft