Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Initialize Method

Enables the custom provider to initialize the cache cluster configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void Initialize()

This method is called when the cache cluster is created with the New-CacheCluster Windows PowerShell command.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft