Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BeginTransaction Method

Begins a transaction to provide isolation from other configuration store access.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

Object BeginTransaction()

Return Value

Type: System..::..Object
Returns aObject that represents the transaction context..

The returned Object can be passed to the EndTransaction method to either commit or rollback the transaction.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft