Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RegionCount Property

The number of regions.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long RegionCount { get; set; }

Property Value

Type: System..::..Int64
Returns Int64.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft