Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ItemCount Property

The number of items in the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long ItemCount { get; set; }

Property Value

Type: System..::..Int64
Returns Int64.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft