Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

EvictionType Enumeration

Specifies the eviction used for a cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum EvictionType

Member nameDescription
LruThe cache uses an eviction policy of Least-Recently-Used (LRU).
NoneThe cache does not evict objects.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft