Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

DataCacheTraceSink Enumeration

Provides fields that specify the type of cache client tracing to use with the SetSink method. Applies only to Windows Azure Caching.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
public enum DataCacheTraceSink
Member nameDescription
EtwSinkA trace sink that uses Event Tracing for Windows (ETW) to record the trace data. Not supported in Windows Azure Shared Caching.
DiagnosticSinkA trace sink that uses standard Windows Azure Caching diagnostics. Applies only to Windows Azure Caching.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.