Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheStoreProvider Methods

The DataCacheStoreProvider type exposes the following members.

  Name Description
Public method Delete(DataCacheItemKey) This Delete overload is called for a single item that is deleted from the cache associated with the read-through or write-behind provider.
Public method Delete(Collection<(Of <<'(DataCacheItemKey>)>>)) This Delete overload is called for multiple items that are deleted from the cache associated with the read-through or write-behind provider.
Public method Dispose()()()() Used to dispose the DataCacheStoreProvider class.
Protected method Dispose(Boolean) Used to dispose the DataCacheStoreProvider class.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Read(DataCacheItemKey) This Read overload is called to read a single item from the read-through provider.
Public method Read(ReadOnlyCollection<(Of <<'(DataCacheItemKey>)>>), IDictionary<(Of <<'(DataCacheItemKey, DataCacheItem>)>>)) This Read overload is called to read a multiple items from the read-through provider.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method Write(DataCacheItem) This Write method is called to write a single item to the backend associated with the write-behind provider.
Public method Write(IDictionary<(Of <<'(DataCacheItemKey, DataCacheItem>)>>)) This Write method is called to write multiple items to the backend associated with the write-behind provider.
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft