Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheStoreException Properties

The DataCacheStoreException type exposes the following members.

  Name Description
Public property Data (Inherited from Exception.)
Public property HelpLink (Inherited from Exception.)
Public property HResult (Inherited from Exception.)
Public property InnerException (Inherited from Exception.)
Public property Message (Inherited from Exception.)
Public property Source (Inherited from Exception.)
Public property StackTrace (Inherited from Exception.)
Public property TargetSite (Inherited from Exception.)
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft