Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

DataCacheStoreException Methods

The DataCacheStoreException type exposes the following members.

  Name Description
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetBaseException (Inherited from Exception.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetObjectData Security Critical. (Inherited from Exception.)
Public method GetType (Inherited from Exception.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Exception.)
Top
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.