Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheServiceAccountType Enumeration

Specifies the type of account that is used to run the AppFabric Caching service.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

type DataCacheServiceAccountType

Member nameDescription
SystemAccountThe AppFabric Caching service runs under a built-in system account on the cache cluster. For example, NETWORK SERVICE.
DomainAccountThe AppFabric Caching service runs under a domain account on the cache cluster.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft