Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
0 av 1 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

DataCacheServerEndpoint Class

Used to specify an individual cache host when programmatically configuring the cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheServerEndpoint

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)
public ref class DataCacheServerEndpoint

The DataCacheServerEndpoint type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheServerEndpointUsed to define a cache host in the cache cluster for programmatic configuration of the cache client.
Top
  NameDescription
Public propertyCachePortThe cache port on the cache server.
Public propertyHostNameThe computer name or service URL of the cache server.
Top
  NameDescription
Public methodEqualsReturns true if the DataCacheServerEndpoint objects are equal. (Overrides Object..::..Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCodeReturns the hash code for the DataCacheServerEndpoint. (Overrides Object..::..GetHashCode()()()().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

This class is used with the parameterized DataCacheFactory cache constructor to programmatically configure the cache client.

NoteNote

When you configure cache hosts in Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server Caching, make sure to specify those hosts that have been designated lead hosts. This applies to cache clusters that use Xml for the configuration store. Lead hosts are the first cache servers installed in the cluster.

NoteNote

When you configure cache hosts in Windows Azure Shared Caching, specify the service URL from the .

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.