Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

GetHashCode Method

Returns the hash code for the DataCacheServerEndpoint.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public override int GetHashCode()

Return Value

Type: System..::..Int32
Returns Int32.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft