Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

Equals Method

Returns true if the DataCacheServerEndpoint objects are equal.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)
public override bool Equals(
	Object obj
)

Parameters

obj
Type: System..::..Object
The DataCacheServerEndpoint object to compare.

Return Value

Type: System..::..Boolean
Returns Boolean.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.