Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Value Property

The object stored in cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public Object Value { get; }

Property Value

Type: System..::..Object
An object representing the deserialized form of the cached object.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft