Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Timeout Property

Specifies the length of time for which the object will remain in the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan Timeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft