Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheName Property

The name of the cache where the object is stored.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string CacheName { get; internal set; }

Property Value

Type: System..::..String
A string value that represents the name of the cache where the object is stored.

The DataCacheItem class is especially useful for updating tags associated with the object and concurrency operations.

Important noteImportant

Tags are not supported in Windows Azure Shared Caching.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft