Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SubStatus Property

The DataCacheErrorSubstatus of the exception encountered.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int SubStatus { get; }

Property Value

Type: System..::..Int32
An Int32 indicating the exception substatus.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft