Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Throttled Field

The requested operation failed, because the required cache host is in a throttled state.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int Throttled

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft