Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

KeyTooLarge Field

The specified key name is too large. The key size is calculated after serialization and UTF-8 encoding of the string. It must be less than 65 KB.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int KeyTooLarge

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft