Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SqlAuthenticationNotSupported Field

SQL Server authentication is not permitted with the SQL Server provider for the cache cluster configuration store. Windows authentication must be used.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int SqlAuthenticationNotSupported

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft