Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SerializationException Field

An exception was encountered during object serialization.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int SerializationException

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft