Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RegionDoesNotExist Field

The region does not exist.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegionDoesNotExist

Regions are a cache construct and do not persist in cache after the cache cluster is restarted. Each time the cluster starts, regions much be created with the CreateRegion()()()() method. For more information about regions, see Logical Model (Velocity).

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft