Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RegionAlreadyExists Field

The region already exists.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegionAlreadyExists

Region names must be unique within each named cache. For more information about regions, see Logical Model (Velocity).

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft