Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ObjectNotLocked Field

The object is not locked.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ObjectNotLocked

For more information about concurrency, see Concurrency Models (Velocity) and Concurrency Methods (Velocity).

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft