Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ObjectLocked Field

The cached object has already been locked.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ObjectLocked

For more information about concurrency, see Concurrency Models (Velocity) and Concurrency Methods (Velocity).

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft