Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NonDomainBlockedAccount Field

The domain account is blocked for the workgroup configuration.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NonDomainBlockedAccount

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft