Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

KeyDoesNotExist Field

An object cached with the specified key does not exist in the cache or region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int KeyDoesNotExist

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft