Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

InvalidCacheLockHandle Field

The specified lock handle is not valid.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
public const int InvalidCacheLockHandle

The lockHandle parameter of the lock-related methods must match the DataCacheLockHandle of the locked object to succeed. For more information about concurrency, see Concurrency Models (Velocity) and Concurrency Methods (Velocity).

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.