Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HostDeletionFailureError Field

An error occurred while attempting to remove a host from the cache cluster.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int HostDeletionFailureError

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft