Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ConnectionSettingsRegistrySaveError Field

An error occurred while attempting to save the connection settings to the registry.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ConnectionSettingsRegistrySaveError

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft