Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheItemVersionMismatch Field

The object in the cache does not match with the specified version.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheItemVersionMismatch

Version comparisons are only meaningful when comparing versions of the same item specified with the same key. Comparison methods may return a result, but the result is only valid for versions of the same key.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft