Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminWindowsAccountNotPresent Field

The specified Windows account is not present in the list of allowed client accounts.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminWindowsAccountNotPresent

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft