Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminStatsIncorrect Field

The returned status information might be incorrect, because one or more cache hosts could not be reached.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminStatsIncorrect

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft