Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminClusterNotReady Field

The cache cluster is not ready to perform the requested operation.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminClusterNotReady

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft