Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminCacheCreationInconsistencyFailure Field

The named cache could not be created due to a detected inconsistency in the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminCacheCreationInconsistencyFailure

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft