Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SetSink Method

Enables tracing for a cache client.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public:
static void SetSink(
	DataCacheTraceSink traceSink, 
	TraceLevel traceLevel
)

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheTraceSink
The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.
traceLevel
Type: System.Diagnostics..::..TraceLevel
The TraceLevel trace level.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft