Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

WinRT Class Library

This section describes the managed .NET API that provide access to Windows RT functionality in Windows Azure Service Bus. The following namespace is documented in detail in this reference.

Microsoft.WindowsAzure.Messaging Namespace

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2014 Microsoft