Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

IngestManifestStatistics

Updated: February 13, 2014

IngestManifestStatistics is a complex type provided by the Statistics property of an IngestManifest. IngestManifestStatistics are used to determine the progress of bulk ingesting operations for an IngestManifest. For more information on bulk ingesting, see Ingesting Assets in Bulk with the REST API.

IngestManifestStatistics Entity Properties

 

Property Type Description

PendingFilesCount

Read-only. Set by Media Services.

Edm.Int32

This value specifies the count of files currently pending upload for IngestManifestAssets contained in an IngestManifest.

FinishedFilesCount

Read-only. Set by Media Services.

Edm.Int32

This value specifies the count of how many files have already been uploaded and successfully processed for respective IngestManifestAssets contained in an IngestManifest.

ErrorFilesCount

Read-only. Set by Media Services.

Edm.Int32

This value specifies the count how many files have encountered an error during processing.

ErrorFilesDetails

Read-only. Set by Media Services.

Edm.String

This value provides error details for errors encountered processing assets files.

See Also


Build Date:

2014-02-18
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.