Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TableOperation.Retrieve Method (String, String)

Updated: May 15, 2014

Creates a new table operation that replaces the contents of the given entity in a table.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Retrieve (
	string partitionKey,
	string rowkey
)

Parameters

partitionKey

A string containing the partition key of the entity to be replaced.

rowkey

A string containing the row key of the entity to be replaced.

Return Value

The TableOperation object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Vis:
© 2014 Microsoft