Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IMobileServiceTable<T>.InsertAsync Method (T)

Updated: June 25, 2013

Insert a new instance into the table.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

Task InsertAsync(
	T instance
)

Parameters

instance
Type: T
The instance to insert.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
A task that will complete when the insertion has finished.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft