Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

ScopeInactiveException Constructor

Initializes a new instance of the ScopeInactiveException class with default values.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)
public ScopeInactiveException()
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.