Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ExternalVariable<T>.Type Property

Gets the type of the external variable.

Namespace:  Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

public override Type Type { get; }

Property Value

Type: System.Type
Returns the type of the external variable.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft