Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
0 av 1 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

Update-AzureVM

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Update-AzureVM

Updates a Windows Azure virtual machine with the modications make to a virtual machine object.

 

Parameter Set: Default
Update-AzureVM [-ServiceName] <String> [-Name] <String> -VM <PersistentVM> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Update-AzureVM cmdlet accepts update information for the specified virtual machine and initiates the update. You can add or remove data disks, modify the cache mode of data or operating system disks, change the network endpoints, or change the size of the virtual machine.

 

-Name<String>

Specifies the name of the virtual machine to be updated.


Aliases

none

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-ServiceName<String>

Specifies the name of the Windows Azure service.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-VM<PersistentVM>

The virtual machine object that includes updated settings.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByValue, ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- Example 1 --------------

This example changes the size of the virtual machine "MyVM3", running in "MySvc1", to "Medium".


C:\PS>Get-AzureVM -ServiceName "MySvc1" -Name "MyVM3" `| Set-AzureVMSize –InstanceSize "Medium" `| Update-AzureVM

-------------- Example 2 --------------

This example adds a new data disk to the virtual machine "MyVM3", running in "MySvc1".


C:\PS>Get-AzureVM -ServiceName "MySvc1" -Name "MyVM3" ` | Add-AzureDataDisk -CreateNew `   -MediaLocation "https://MyaccountStore1.blob.core.azure.com/vhds/MyNewDisk.vhd" `   -DiskSizeInGB 128 -DiskLabel "Data-128" -LUN 0 ` | Update-AzureVM

Related topics

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.